LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

*3/5/2017 đến 5/5/2017: Kiểm tra CHKII môn Tiếng Anh (nói, nghe); Tin học (thực hành); Tiếng Việt( phần đọc).

*Ngày 8/5/2017: Tin học( Lý thuyết); Lịch sử-Địa lý lớp 4,5.

*Ngày 9/5/2017: Tiếng Anh(viết, đọc); Khoa học lớp 4,5.

*Ngày 10/5/2017: Tiếng Việt lớp 1,2,3,4,5 (phần viết).

*Ngày11/5/2017:Toán lớp 1,2,3,4,5.