GIỚI THIỆU CHUNG

Trường Tiểu học Nhơn Thạnh Trung tọa lạc trên đường Bùi Tấn, ấp Nhơn Thuận xã Nhơn Thạnh Trung. Nhơn Thạnh Trung là một xã thuộc vùng ven thành phố Tân An, nhân dân sống chủ yếu bằng nghề nông, số còn lại buôn bán nhỏ, dịch vụ và làm công nhân trong các nhà máy xí nghiệp. Xã có 05 ấp, diện tích tự nhiên 825 ha, 1886 hộ,  dân số 7868 người, số người từ 15-35 tuổi biết chữ là 2127/2218. Ngày 02/11/2015 xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận danh hiệu xã văn hóa, ngày 08/01/2016 xã được Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới. Xã đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn quốc gia về PCGDTH-CMC , PCGDTH-ĐĐT, PCGD THCS vào thời điểm tháng 11/2007.

Trường được thành lập từ viêc tách trường PTCS Nhơn Thạnh Trung  theo Quyết định số 975 UB.QĐ.88 ngày 19 tháng 9 năm 1988 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân An. Trường chỉ  có một điểm với diện tích 18 655,3m2. Từ năm học 2007-2008, để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường bắt đầu triển khai dạy bán trú cho khối lớp 1, 2 và đến năm học 2009- 2010 tổ chức bán trú cho 100% học sinh. Việc tổ chức bán trú cho học sinh ngày càng được cải thiện và hiệu quả hơn. Hiện nay trường đã có đủ phòng học và tương đối đầy đủ các phòng thuộc khối phòng phục vụ học tập và khối phòng hành chính quản trị theo qui định của Điều lệ Trường tiểu học. Trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 25/9/2014.